Verlaging btw-tarief (6%) voor afbraak en heropbouw

Verlaging btw-tarief (6%) voor afbraak en heropbouw

Woonprojecten met tijdelijk verlaagd BTW-tarief

Sinds 1 januari 2021 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied. Deze maatregel loopt tot 31 december 2022. Hieronder vallen enkele van onze bostoen-woonprojecten, wat maakt dat jij misschien wel kan genieten van het verlaagde btw-tarief.

Voor wie is het verlaagd btw-tarief van toepassing?

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om te genieten van deze regel;

  • Het nieuwe appartement of de nieuwe woning is jouw enige woonplaats.
  • Je bent eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van deze woning/appartement. Naakte eigenaars* betalen wel 21% btw, omdat zij het pand niet bewonen.
  • Je woning of appartement dient ten minste 5 jaar je enige woonplaats te zijn.
  • Ook woningen of appartementen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

* Als naakte eigenaar heb je niet het recht van genot en gebruik. Maar je bent wél de eigenaar en die titel geeft je toch bepaalde mogelijkheden en rechten. Je hebt het recht om te verkopen.

Waaraan moet de woning/het appartement voldoen?

  • De bewoonbare oppervlakte* mag maximum 200m2 zijn. Bij appartementen worden gedeelde ruimtes niet meegeteld.
  • Volgende vertrekken worden niet beschouwd als bewoonbare oppervlakte: garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders.
  • De woning/het appartement moet heropgebouwd worden op hetzelfde kadastraal perceel als het af te breken gebouw.
  • Indien een economische activiteit wordt uitgeoefend in de woning/het appartement, moet de oppervlakte van het gedeelte van de woning dat niet voor de uitoefening van de economische activiteit wordt aangewend groter zijn dan het gedeelte dat voor de uitoefening van de economische activiteit wordt aangewend. Iets simpeler uitgelegd: je privé-gedeelte moet dus groter zijn qua oppervlakte dan je werkruimte.

* De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent deze maatregel verwijzen we je graag naar de Federale Overheidsdienst Financiën

Welke van onze woonprojecten komen in aanmerking?