Wet Breyne: alles wat je moet weten

Wonen
21.03.2024

Wat houdt de Wet Breyne in?

De Wet Breyne (9 juli 1971) reguleert de bouw en verkoop van woningen in België en biedt uitgebreide bescherming aan kandidaat-bouwers of kopers. Dit omvat onder andere het verstrekken van een contract met duidelijke informatie over de totaalprijs van een project, de betalingsvoorwaarden, enz. Daarnaast bepaalt de wet wie verantwoordelijk is en voorziet zij in financiële garanties. De wet is enkel van toepassing als er maar één enkele aannemer (de verkoper) in het project betrokken is en als er een verkoop is.

Bostoen nieuwbouw Wet Breyne

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

De Wet Breyne verzekert uitgebreide waarborgen aan iedereen die een woning laat bouwen, een te bouwen woning koopt of een woning in aanbouw koopt. Zij is o.a. van toepassing op een aannemingscontract voor bouwwerkzaamheden, verkoop op plan en een sleutel-op-de-deurcontract.

Om de wet te kunnen toepassen, moet het gebouw bestemd zijn voor residentieel gebruik of professioneel en residentieel gebruik. Ook moet de toekomstige eigenaar een of meerdere betalingen doen voordat de werken volledig zijn afgerond en dit in overeenstemming met de contractuele voorwaarden.

Welke garanties biedt de Wet Breyne onder andere?

  • Het voorschot dat je betaalt bij het afsluiten van het contract, mag niet meer dan 5% van het totale bedrag van het contract zijn;
  • Het saldo moet in schijven worden betaald. Die mogen niet hoger zijn dan de waarde van de uitgevoerde werken;
  • De totaalprijs wordt vooraf vastgelegd (met de mogelijkheid tot herziening, maar onder bepaalde voorwaarden);
  • De verplichting om de woning in twee fasen op te leveren: de voorlopige en de definitieve (minstens 1 jaar de voorlopige);
  • Een verplichte financiële garantie die de toekomstige eigenaar beschermt als de onderneming haar verplichtingen niet nakomt (bijv. faillissement);
  • Duidelijke omschreven aansprakelijkheden: de onderneming (aannemer of verkoper) is gedurende 10 jaar aansprakelijk voor elk ernstig gebrek, zichtbaar/verborgen, dat de stabiliteit of de stevigheid aantast.

Het niet naleven van de Wet Breyne kan leiden tot de nietigheid van het contract of van de betreffende clausule van het contract.

Gerelateerd nieuws