De visie van onze CEO Johan De Vlieger op de bouwshift

In de pers
09.06.2022

De economische groei en bevolkingstoename hebben een grote impact op de Vlaamse ruimtelijke ordening. De bedoeling is om vanaf 2040 geen nieuwe open ruimtes meer te bebouwen en in tussentijd wil men het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden beperken. Hoe we de principes van de bouwshift precies in de praktijk zullen toepassen, blijft een groot vraagteken. Business Vlaanderen bracht zes experts rond de tafel om hun visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de toekomst in kaart te brengen, waaronder Johan De Vlieger, CEO bij Bostoen en bestuurder bij de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Het grote vraagstuk over de ruimtelijke ordening van vandaag

Het is al langer dan vandaag duidelijk dat onze ruimtelijke ordening een betere balans nodig heeft. “In Vlaanderen wordt nog dagelijks 5 à 6 hectare open ruimte aangesneden, en dat is te veel.”, geeft Johan De Vlieger toe. “Ook wij hebben in het verleden met de ruimte gemorst. We scharen ons achter de visie dat we de ruimtelijke ontwikkeling moeten baseren op kernversterking en verdichting, maar tegelijk stellen we vast dat er de komende 8 jaar 140.000 bijkomende woongelegenheden nodig zijn om te voldoen aan alle noden. Wonen is een primaire behoefte, en onze vraag is dan ook: hoe gaan we dat combineren met de bouwshift?”

Johan De Vlieger over de ruimtelijke ordening van de toekomst

Nood aan een standvastig en kernversterkend beleid

6 experts over de ruimtelijke ordening van de toekomst

Een schaars en overgereguleerd aanbod op de vastgoedmarkt zal hoogstwaarschijnlijk prijsstijgingen met zich meebrengen. We hebben dus nood aan een standvastig beleid op vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Johan De Vlieger licht toe: “We moeten voorkomen dat de markt explodeert.

De snelheid waarmee men de bouwshift toepast, zal evenredig moeten zijn met de snelheid waarmee we inbreidingsgebieden en kernversterking kunnen ontwikkelen. Lokale overheden zullen dat met een efficiënt vergunningenbeleid moeten ondersteunen.”

Benieuwd naar de mening van de zes experts? Lees het volledige nieuwsartikel op de website van Business Vlaanderen.

Gerelateerd nieuws