Aankoopproces

Hoe verloopt het aankoopproces?

Het verkopen van een familiale eigendom of pand is veelal het resultaat van een lang denkproces met rationele en emotionele overwegingen bij de verkoper(s). Anderzijds is de waardebepaling van een grondstuk voor residentiële woningbouw zeer afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van het grondstuk.

Het juridisch landschap “ruimtelijke ordening” wordt voortdurend “herverkaveld”. Het tijdperk van de streek- en gewestplannen ligt deels achter de rug, maar is tot op heden nog de eerste toetssteen voor vele grondstukken. Het juridische landschap wordt dagelijks hertekend door BPA’s, RUP’s, structuurplannen, beleidsplannen en andere masterplannen.

Onze medewerkers aankoop en projectontwikkeling zijn dagelijks bezig in deze materie en bouwen elke dag nog aan deze groeiende expertise.

Het verkopen van je grond(en) en/of pand(en) is een belangrijk proces met verschillende stappen. Onze ervaren experts begeleiden jou op een professionele manier doorheen dit ganse traject. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise kunnen onze aankopers een professionele diagnose van de aangeboden grond(en) en/of pand(en) uitvoeren. In principe wordt er aangekocht met opschortende voorwaarden voor de vergunning. Bij Bostoen hebben we voldoende expertise om van een niet vergund dossier naar een vergund dossier te gaan (o.b.v. een verkaveling of bouwvergunning). Ook ontzorgen we jou bij de verschillende administratieve en juridische afhandelingen.

Het aankoopproces via deze site start met het invullen van ons contactformulier. Daarna gaan onze experts onmiddellijk voor jou aan de slag. Elk aanbod wordt afgemeten o.b.v. parameters zoals ligging en afstand van ons werkgebied, potentieel, vergunbaarheid,… Steeds trachten wij feedback te geven, ook als het voor ons geen gunstige projectgrond blijkt te zijn.

Bij interesse van onze kant uit in de projectgrond, wordt er een grondige diagnose van de grond(en) en/of pand(en) uitgevoerd, alsook een uitgebreide analyse van de omgevingsfactoren, voorzieningen en faciliteiten. Na kennisname van de stedenbouwkundige vereisten en het grondig onderzoeken van de ontwikkelingsmogelijkheden wordt een eerlijk, marktconform bod uitgebracht, gebaseerd op de juridische mogelijkheden. Er wordt jou in het begin van het proces eveneens een duidelijke timing meegegeven. Er dienen namelijk heel wat zaken te gebeuren die allen een termijn met zich meebrengen (contactname met openbare besturen, interne bespreking met de Project ontwikkelaars, overleg in het Investeringscomité, …)

Wanneer de overeenkomst vervolgens getekend is en wij onze financiële verplichtingen nagekomen zijn, begint Bostoen met de ontwikkeling van de bouwgrond. Je hebt eveneens de mogelijkheid om onze projectontwikkeling van nabij te volgen via onze gekende communicatiekanalen.