Doel van de functie:

 • Het bestuderen, doorrekenen en rapporteren van investeringsopportuniteiten in overleg met het afdelingshoofd en de projectontwikkelaars die instaan voor de verdere ontwikkeling na een succesvolle aankoop.
 • De projectgronden die in aanmerking kunnen komen, bestaan zowel uit woningbouw (verkavelingen) als meergezinswoningen in onder meer een stedelijke context.
 • Bepalen van grondwaarde rekening houdende met alle relevante projectgebonden cashflows en een degelijke inschatting van het bouwprogramma aan de hand van een marktconforme rekenmethode.

Resultaatsgebieden

 • Analyseren van de stedenbouwkundige mogelijkheden, verplichtingen en risico’s van investeringsopportuniteiten teneinde het bouwprogramma zo optimaal mogelijk in te richten.
 • Uitvoeren van een marktanalyse teneinde de gangbare verkoopsprijzen van een vergelijkbaar aanbod in te schatten.
 • Financieel doorrekenen van inkomsten versus uitgaven in functie van het gewenste product en rendement.
 • Overleg plegen met interne en externe stakeholders waaronder de hoofdaankoper, de regiomanagers/projectontwikkelaars, architecten en lokale overheden.
 • Voorbereiden van investeringsvoorstellen ter goedkeuring door het investeringscomité.
 • Aanleggen en documenteren van relevante kostenkengetallen in functie van een continu optimalisatieproces van de rekenmethode en tools.
 • Je draagt actief bij tot het behalen van de KPI’s die voor de afdeling Aankoop zijn gedefinieerd.

Positionering

 • Je rapporteert aan en werkt nauw samen met de hoofdaankoper van de grondbank.
 • Je taak bestaat voornamelijk uit desktopanalyse maar een plaatsbezoek of externe afspraak valt zeker niet uit te sluiten.

Competenties

 • Je beschikt over een goede algemene stedenbouwkundige en bouwkundige kennis en weet doeltreffend de nodige bronnen te consulteren om de context van een projectlocatie snel te doorgronden.
 • Je beschikt over de nodige creativiteit en conceptueel inzicht om zelfstandig en in samenspraak met interne stakeholders realistische oplossingen te bedenken en cijfermatig te onderbouwen.
 • Je bent een kei in cijfermatig analyseren en een eerste ervaring met vastgoed rekenen is zeker een voordeel.
 • (Basis)kennis van Autocad is goed meegenomen zodat je volumestudies en inrichting van verkavelingen snel schematisch inzichtelijk kunt maken.

Opleiding en ervaring

 • Je beschikt over een relevante opleiding: planoloog, ruimtelijk planner, landmeter, ingenieur, architect, residentiële projectontwikkelaar.
 • Een bijkomende opleiding Vastgoedkunde is zeker een voordeel.
 • Je beschikt over 3 à 5 jaar relevante ervaring in de vastgoed- of bouwsector.
 • Je krijgt een interne opleiding van de hoofdaankoper en je krijgt de kans tot het volgen van externe opleidingen die je verder kunnen bekwamen in het vak.