Doel van de functie:

 • Instaan voor het uitvoeren van de technische berekeningen en kostprijscalculaties.
 • Het verschaffen aan het management van de nodige informatie voor het nemen van beslissingen. Dit heeft als doel bij te dragen tot de rendabele uitvoering van bouwprojecten (vaak in het kader van offertes of aanbestedingsdossiers).

Resultaatsgebieden

 • Opmaken van een zo correct mogelijke inschatting van de vereiste mankracht-, materiaal- en onderaannemerskosten. Deze zijn noodzakelijk om een correct uitvoeringsbudget van een bouwproject op te stellen.
 • Opstellen van een kostprijsberekening waarbij enerzijds “een marktconform” en anderzijds “een toereikend budget voor het uitvoerend personeel” de drijfveren van de calculator zijn.
 • Vergelijken van offertes van leveranciers en onderaannemers in fase voorcalculatie en fase uitvoering. Het vooropgestelde budget dient hierbij gerespecteerd te worden waarbij er niet aan de kwaliteit van het werk ingeboet wordt. Uitvoeren van nacalculaties met als doel een vergelijking te kunnen maken tussen de voorcalculatie en de werkelijk verbruikte middelen.
 • Bijwerken en onderhouden van de vakkennis en de technische vaardigheden teneinde de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen.
 • Zorgen voor een vlotte communicatie en samenwerking met de collega's uit de verkoop en de werf- en projectleiders met als doel alle noodzakelijke informatie voor de goede gang van zaken bij de juiste personen/afdelingen te brengen.


Positionering

 • Je werkt samen met een ervaren controller - calculator.

Competenties

 • Je hebt technisch en cijfermatig inzicht
 • Onderhandelen en overtuigen zit in je bloed
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden (voor zowel intern als extern)
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gestructureerd
 • Je bent stressbestendig en flexibel (naar job- en agenda-invulling)
 • Je bent klantgericht en een goeie teamgeest is belangrijk voor jou
 • Je kan zelfstandig en planmatig werken


Opleiding en ervaring

 • Je beschikt over een bachelor of master in een bouwkundige richting: ingenieur bouw, architectuur, landmeter, calculator, ...
 • Een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.