Technologische transformatie binnen het bouwteam.

21/03/2019

Bent u er klaar voor?

Met de avondsessie ‘Technologische transformatie binnen het bouwteam’ op 20 mei 2019 wil content- en mediaplatform De Derde Long de verschillende actoren binnen het bouwteam laten proeven van de nieuwe technologische innovaties die de bouwsector vandaag te bieden heeft, maar ook wat de invloed hiervan is op de mens.

De snelle evolutie van technieken, internationale concurrentie en veranderende woonnoden vergen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven, maar ook van het bouwteam. Terwijl de bouwsector op technologisch vlak enigszins nog een traditionele sector was, wordt het steeds duidelijker dat nieuwe technologieën zoals 3D-printen, drones, smart glasses, virtual reality en big data de komende jaren hun intrede zullen maken op de Belgische bouwwerven.

Bemeesteren wij de technologie of bemeestert de technologie ons?

Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de VUB en lid van denktank de Vrijdaggroep, gaat diep in op de impact van technologische vooruitgang op de mens. Hoewel er geen twijfel bestaat over het potentieel van de technologische vooruitgang, blijft het belangrijk om te kijken hoe die zo goed mogelijk kan bijdragen aan de menselijke vooruitgang. Zoals het er nu uitziet zou de mens zich in slechts enkele decennia weleens kunnen bevrijden van de mentale arbeid en deze overlaten aan externe intelligentie, dankzij de combinatie van robots en artificiële intelligentie. Dit levert kansen op, maar stelt de samenleving voor een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening, namelijk “Bemeesteren wij de technologie of bemeestert de technologie ons?”

En dan nu de praktijk. Wat is de meerwaarde voor het bouwteam?

Joery Michiels legt uit hoe Bostoen naast zijn generieke configuratoren nu ook project specifieke Virtual Reality en Augmented Reality configuratoren inzet in bij de aankoop van een woning of appartement.

De avondsessie wordt u GRATIS aangeboden dankzij de partners van De Derde Long

Interesse om hier dieper op in te gaan? Schrijf zeker op voorhand in!
Dit kan nu reeds via de website van De Derde Long.