Archeologische opgraving op co-housingproject in Gentbrugge – Het Kamp

12/03/2019

Vroegmiddeleeuwse boerderijen uit de 7de tot 9de eeuw

Cohousing

Op deze site wordt Cohousing Gecco gebouwd: een project waarbij de woningen in private eigendom gecombineerd worden met het delen van gemeenschappelijke voorzieningen en een verhoogd gemeenschapsgevoel. Cohousing Gecco bestaat uit 17 huizen en 11 appartementen. Naast een volledig uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw (paviljoen) waar functies gedeeld worden. Meer informatie vind je op onze website:


De opgraving

Menselijke bewoning en begraving laat sporen na in de bodem. Het gaat over niet meer dan simpele verkleuringen in de bodem. Maar deze sporen wijzen wel op de aanwezigheid van allerlei activiteiten uit het verleden. Waar ooit een paal gefundeerd was, of een kuil werd uitgegraven, rest nu nog steeds een litteken in de grond. Door de aanwezige vondsten, meestal scherven van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de tijd. Zo kunnen de archeologen de geschiedenis van de plek reconstrueren.

Vroegmiddeleeuws Gentbrugge

Tijdens het archeologisch vooronderzoek legden de archeologen 2m brede proefsleuven om de 15m. Daarbij werd snel duidelijk dat er nog vroegmiddeleeuwse sporen onder de bovenste laag grond zaten. Het is niet de eerste keer dat er vroegmiddeleeuwse resten worden gevonden in Gentbrugge, maar het is wel de eerste keer dat enkele boerderij-erven op een grote schaal zullen worden blootgelegd.

Op basis van het vooronderzoek verwacht het team een vroegmiddeleeuws gehucht, met verschillende boerderijen die ergens tussen de 7de en de 9de eeuw dateren. Deze boerderijen bestaan meestal uit een hoofdgebouw, waarvan enkel de diepste palen zijn bewaard, enkele bijgebouwen en kuilen en een waterput. De volgende weken zullen duidelijk maken hoe deze nederzetting er uitzag zo’n 1200 jaar geleden.

Wil je de vorderingen van de archeologen volgen? Surf dan naar de facebookpagina of kijk op www.dl-h.be.