Wat is BEN?

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Vanaf 2021 is bouwen volgens de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken en dat minstens een deel van de energie die nog nodig is, uit groene energiebronnen wordt gehaald.

Bostoen heeft ondertussen reeds meer dan 500 opgeleverde woningen die voldoen aan de BEN-normen. Onze kijkwoningen scoren stuk voor stuk zelfs beter.

Met een BEN-woning die daarbovenop gecertificeerd passief is, loop je echt voor op de norm: jouw woning is dubbel zo goed geïsoleerd dan de BEN-norm voorschrijft. Samen met een goede luchtdichtheid en energiebesparende ventilatie, heb je in een passiefhuis slechts 20% verwarming nodig in vergelijking met de BEN-normen. Kies je daarbovenop voor een geothermische warmtepomp en zonnepanelen, dan heb je een nulenergiewoning.

Wat zijn de BEN-principes?

Op 19 juli 2013 legde de Vlaamse Regering in een principiële goedkeuring vast dat een BEN-wooneenheid een E-peil lager dan of gelijk aan E30 moet halen om te beantwoorden aan het 'BEN-niveau'. De definitie van een BEN-gebouw is vastgelegd in het decreet op 29 november 2013.

Hieronder vind je de verschillende BEN-normen met daarnaast de waarden en isolatiediktes van Bostoenwoningen.

U-waarde BEN norm Bostoen BEN-woning Bostoen BEN-woning
gecertificeerd passief
Vloer ≤ 0,24 W/m²K 0,24 W/m²K = 8 cm 0,12 W/m²K = 18 cm
Muur ≤ 0,24 W/m²K 0,22 W/m²K = 9,5 cm 0,12 W/m²K = 18 cm
Plat dak ≤ 0,24 W/m²K 0,23 W/m²K = 12 cm 0,09 W/m²K = 24 cm
Hellend dak ≤ 0,24 W/m²K 0,23 W/m²K = 24 cm 0,09 W/m²K = 40 cm
Glas ≤ 1,10 W/m²K 1,1 W/m²K 0,6 W/m²K
Energiewaarden
E-peil ≤ E 30 ≤ E 30 ≤ E 30
K-peil ≤ K 40 ± K 30
± K 15
Netto-energiebehoefte ≤ 70 kWh/m² 30 - 40 kWh/m² ≤ 15 kWh/m²

Jouw voordeel?

Een belangrijk voordeel is het verhoogde leef- en wooncomfort in een BEN-woning. Er zijn weinig warmteverliezen en door de balansventilatie is er een optimale luchtkwaliteit. Tijdens de winter komt er geen koude binnen en heb je zuivere en verse lucht die aangevoerd wordt door het ventilatiesysteem.

Elke BEN-woning moet ook gebruik maken van alternatieve energiebronnen. Je hebt de keuze uit zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp... Bij de passiefwoningen van Bostoen kiest 75% van de klanten voor een bodem/water warmtepomp. Bij de niet-passieve woningen kiezen onze klanten eerder voor zonnepanelen, eventueel in combinatie met een zonneboiler.

Wie bouwt volgens de BEN-principes maakt de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Minstens een deel van de energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Wie voorloopt op de standaard, wordt zelfs extra beloond met:

  • Stevige premies
  • Korting op de onroerende voorheffing
  • Een extra voordelig bouwkrediet bij sommige banken

Vragen of graag meer informatie over onze BEN-woningen?

* verplicht op te geven