Bostoen begeleidt gezinnen bij totaalrenovatie met RenBEN

Terug naar Nieuws

Nog te vaak botsen gezinnen die hun woning energiezuinig renoveren op heel wat struikelblokken. Met het pilootproject 'RenBEN' begeleidt Bostoen die gezinnen (energie/bouw)technisch, financieel en sociaal tijdens de verbouwing van hun slecht geïsoleerd huis.

Bostoen heeft reeds 40 jaar ervaring in het bouwen van energievriendelijke nieuwbouwwoningen en appartementen. Deze kennis past Bostoen sinds 2012 ook toe op bestaande woningen. Omdat Bostoen deze activiteit professioneel wil uitbouwen en iedere klant maximale kwaliteit wil garanderen, werd het werkgebied voorlopig beperkt tot groot Gent.

De ervaring in energievriendelijkheid is een belangrijke troef om te verbouwen met Bostoen. Alle lacunes worden immers via een audit in kaart gebracht. Op basis van deze audit wordt advies gegeven over de volgorde van de uit te voeren werken. Uiteraard beslist de verbouwer zelf welke werken hij al dan niet laat uitvoeren. Je hoeft ook niet alles tegelijk te doen, de verbouwing kan perfect gefaseerd verlopen, gespreid over meerdere jaren.

Nog te vaak botsen gezinnen die hun woning energiezuinig wensen te renoveren op heel wat struikelblokken. Een kostenbewuste keuze voor de juiste technieken, een inschatting van de energiewinsten, de verhoging van het comfort, en de mogelijkheid tot financiële steun zorgen er voor dat de verbouwer het bos door de bomen niet meer ziet. De inhaalbeweging op vlak van woon- en energiekwaliteit gebeurt tot nu toe voornamelijk bij gezinnen die over de nodige kennis, tijd en middelen beschikken.

Gemeentes, universiteiten en bedrijven bundelen samen de krachten

Om deze expertise te delen werd in 2014 een samenwerkingsproject gestart met de gemeenten Menen, Harelbeke en Kortrijk. Naast Bostoen ondersteunen ook Intercommunale Leiedal, Renson, Isover, CTC, Bond Beter Leefmilieu en de universiteit Gent dit project. Ook de Vlaamse Overheid, de provincie West-Vlaanderen en andere regionale partners ondersteunen dit project. Op 24 april kreeg dit project van Minister van Innovatie Ingrid Lieten dan ook groen licht. Deze partners bundelen hun expertise en ervaring om een geïntegreerd renovatietraject mogelijk te maken.

RenBen

Dit project schaart zich achter het BEN-principe.

Bostoen promoot het BEN-principe actief en werd hierin erkend als BEN-voorloper. Het project heet dan ook 'RenBEN', wat 'Renovatie tot een Bijna-Energie-Neutrale woning' betekent. Het richt zich op de private huurmarkt en gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. De verschillende partners gaan na hoe zij de bewoners en eigenaars kunnen ondersteunen bij een zorgeloze totaalverbouwing van hun woning.

Warm Wonen in Zuid-West-Vlaanderen

Het doel van deze samenwerking is de regio Zuid-West-Vlaanderen om te bouwen naar een energiezuinige regio, met een hoog wooncomfort en lage energiearmoede cijfers. Kortom een regio waar het 'warm wonen' is. Binnen dit project krijgen 30 gezinnen uit geselecteerde gebieden binnen Menen, Harelbeke en Kortrijk technische, financiële en sociale begeleiding bij de totaalverbouwing van hun slecht geïsoleerde rijwoning.

Bostoen als renovatiebegeleider

De komende 3 jaar werken de verschillende partners aan:

  • een geïntegreerd renovatie-advies voor een smalle rijwoning op de huurmarkt;
  • een inschatting van de verwachte energiewinsten en mogelijke besparingen;
  • een stappenplan voor een kwaliteitsvolle uitvoering en een verhoging van het wooncomfort;
  • een plan van aanpak voor een stapsgewijze renovatie tot een BEN (Bijna-Energie-Neutrale) woning.

Hiermee willen de partners slecht presterende rijwoningen in de regio Zuid-West-Vlaanderen op een kwalitatiever peil krijgen. Door middel van dit project kunnen een groot aantal gezinnen een stap vooruit zetten op vlak van woon- en energiekwaliteit. Bostoen, de referentie in energievriendelijk (ver)bouwen, zal de verbouwing van deze rijwoningen in Menen en Harelbeke begeleiden, de rijwoningen in Kortrijk worden begeleid door de renovatiebegeleiders van de stad Kortrijk.

De timing

Het project startte in het najaar van 2014. Gedurende het najaar van 2015 zullen de gezinnen die in aanmerking komen voor dit proeftuinproject worden bezocht door een renovatiebegeleider voor een eerste energiescan en -advies.

Meer info

Voor meer info over het RenBEN project kan je terecht bij Christophe Debrabander, projectmanager RenBEN voor Bostoen via renben@bostoen.be.

Ook bij Leiedal kan je terecht voor meer informatie over het RenBEN project via hun website of bij Bram Lattré, projectcoördinator RenBEN (bram.lattré@leiedal.be) en Nele Vandaele, coördinator wonen en projectcoördinator Warmer Wonen (nele.vandaele@leiedal.be).

Meer informatie over BEN (bijna-energie-neutraal) bouwen.

Informatie ook te vinden op de website van het Overlegplatform voor Energiedeskundigen (OVED).